Når man vil lære andre at træne deres hunde, skal man udover at være en god formidler, kunne aflæse kursisterne og deres hundes samarbejde, ligesom man selvfølgelig selv skal kunne noget med sine egne hunde.

Jeg er uddannet jagthundeinstruktør og træner hund mere eller mindre hver dag, og deltager derfor også på en del markprøver, ligesom jeg deltager som apportør på større eller mindre godser.

I stedet for at nævne alle mine prøveresultater, har jeg lavet en billedecollage, med billeder fra nogle af de prøver jeg har deltaget i.

Billedcollage IM 2

Jagthundeinstruktør